Schuldhulpverlening de Wolden

Wanneer je hoge schulden hebt dan kan het zijn dat je baat hebt bij schuldhulpverlening van de gemeente. Schuldhulpverlening de Wolden wordt door RIES | BEWIND ingeschakeld wanneer blijkt dat de schulden dusdanig hoog zijn dat dit niet op een goede minnelijke manier opgelost kan worden. Natuurlijk zal RIES | BEWIND eerst zorgvuldig inventariseren welke schulden er zijn, hoe hoog ze zijn en of er echt niet een goede regeling getroffen kan worden met de schuldeisers. De ervaringen en contacten die RIES als oud-gerechtsdeurwaarder heeft helpen enorm mee om soms goede regelingen af te kunnen spreken. Op die manier kan RIES vaak net iets meer voor elkaar krijgen dan andere bewindvoerders. Toch kan ook RIES geen ijzer met handen breken en kan het dus nodig zijn om alsnog de schuldhulpverlening door gemeente de Wolden uit te laten voeren. RIES inventariseert en levert het overzicht aan schulden en schuldeisers kant en klaar aan bij Schuldhulpverlening de Wolden waarna er een MSNP-traject opgestart kan worden.

Twee vormen schuldhulpverlening

In principe bestaan er dus twee verschillende vormen van schuldhulpverlening. 

  • MSNP (minnelijke schuldsanering natuurlijke personen)
  • WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen)

Minnelijke schuldsanering

Bij het minnelijke traject maakt Schuldhulpverlening de Wolden een voorstel op basis van de inkomsten en vaste lasten. RIES heeft als jouw professionele bewindvoerder geïnventariseerd wat de inkomsten zijn en of er nog recht is op meer inkomsten uit bijvoorbeeld toeslagen of regelingen vanuit de gemeente. Ook worden jouw uitgaven onder de loep genomen en zorgt RIES voor het stabiliseren van de schuldenproblematiek. Je situatie wordt direct rustiger omdat je geen deurwaarders meer aan de deur krijgt en je ook niet meer na hoeft te denken hoe je de volgende rekeningen moet gaan betalen. Deurwaarders komen na het uitspreken van het bewind bij RIES langs en RIES betaalt alle vaste lasten. De stress die je ervaart zal direct minder worden. 

Na de stabilisatie en inventarisatie kijkt RIES dus of er financiële ruimte is om schulden af te betalen. Vaak blijft er een relatief laag bedrag over om af te lossen en duur volledige aflossing dus te lang. Dan is het zaak dat de gemeente het overneemt. Maar wanneer schuldhulpverlening de Wolden een voorstel tot minnelijk sanering doet is het ook nog maar de vraag of schuldeisers hiermee akkoord gaan. Zij hoeven namelijk niet akkoord te gaan met een minnelijke regeling. Om een minnelijke sanering te kunnen uitvoeren moet iedere schuldeiser akkoord gaan met het voorstel. Wanneer er bijvoorbeeld 10 schuldeisers zijn waarvan er 9 akkoord gaan en 1 niet, dan kan de minnelijke regeling dus niet doorgaan.

Er is in zo'n geval wel een mogelijkheid om die ene weigeraar te dwingen via de rechtbank. Dat heet een 'Dwangakkoord'. De schuldeiser wordt dan dus gedwongen door de rechter om alsnog akkoord te gaan met het voorstel, maar dit wordt alleen gedaan wanneer de rechter de weigeringsgrond van de schuldeiser onredelijk vindt.

Een minnelijke traject duurt 3 jaar waarbij er precies vast staat wat er wordt afgelost. RIES | BEWIND zal in dit geval nauw betrokken zijn bij de regeling vanuit de gemeente en zorgdragen voor tijdige betalingen aan de verschillende schuldeisers. Na deze drie jaar ben je van je betaalverplichting aan de schuldeisers af. 

Wettelijke schuldsanering

Wanneer het minnelijke traject mislukt kan er WSNP aangevraagd worden. In dat geval zal RIES | BEWIND schuldhulpverlening de Wolden wederom en een kopie van de relevante stukken uit het dossier aan de gemeente doorsturen voor zover zij die nog niet hebben. Hierna zal de gemeente een verklaring en een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om de WSNP aan te vragen. De rechter zal vervolgens tijdens de zitting, waarbij je aanwezig moet zijn, beslissen of je wordt toegelaten tot de WSNP of niet. Om toegelaten te worden tot de WSNP is het vereist om eerst de MSNP te proberen. Je moet dus altijd eerste het MSNP-traject doorlopen voordat er WSNP aangevraagd kan worden. 

Wanneer je wordt toegelaten tot de WSNP krijg je ook een WSNP bewindvoerder toegewezen. Dat is een andere bewindvoerder dan een beschermingsbewindvoerder die RIES is. Het verschil is dat de WSNP bewindvoerder er is voor de schuldeisers en RIES er is om u te beschermen. RIES blijft jouw financiën beheren en uitvoeren en zal jou door deze drie jaar heen coachen. Wanneer je toegelaten wordt tot de WSNP heb je een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk geld te verdienen om zodoende zoveel mogelijk aan de schuldeisers af te kunnen betalen. Na deze periode van 3 jaar worden alle schulden kwijtgescholden. Uiteraard moet je je wel aan alle regels houden die de rechter opgelegd heeft. 

Waarom geen schuldhulpverlening zonder bewindvoering?

Schuldhulpverlening is niet zomaar iets. Schuldhulpverlening vraag je aan omdat er sprake is van uitzichtloze schulden die je zelf niet meer kunt oplossen. Schuldhulpverlening zonder bewindvoering is wat RIES betreft te vrijblijvend en dat kan ervoor zorgen dat de schuldhulpverlening snel mislukt. Wanneer schuldhulpverlening mislukt kan het zo zijn dat je jaren moet wachten voor je überhaupt weer in aanmerking kunt komen voor schuldhulpverlening. RIES | BEWIND kan voorkomen dat dit mislukt. Uiteraard is het wel zaak dat je goed in de gaten houdt wat wel en wat niet mogelijk is binnen de schuldhulpverlening. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Dit geldt bij zowel hulp van RIES | BEWIND als bij hulp van schuldhulpverlening de Wolden. 

Informatie over schuldhulpverlening door een bewindvoerder?

Wanneer je meer informatie wilt over schuldhulpverlening en bewindvoering neem dan gerust contact op om je vraag voor te leggen. Dat kan per telefoon door te bellen naar 06 - 39 77 16 31, via info@riesbewind.nl of via dit formulier op de site.