Personeel met schulden

U kunt als werkgever geconfronteerd worden met schulden van uw personeel. Soms stapt een werknemer uit zichzelf naar u toe om over de problemen te praten, maar veel vaker zult u pas op de hoogte gesteld worden doordat er een informatieverzoek van de gerechtsdeurwaarder bij u op de mat valt, dan wel na een bezoek van de gerechtsdeurwaarder zelf met een loonbeslag. 

Uit mijn ervaring als gerechtsdeurwaarder weet ik dat een loonbeslag voor personeel met schulden, ongeacht hoe hoog of laag het te vorderen bedrag is, vaak een signaal is dat er problemen zijn in de privésfeer van de werknemer. Als werkgever kunt u op dat moment het gesprek met uw werknemer aangaan om over deze problemen te praten. Maar een veelgehoord probleem hierover is dat de werkgever hier geen tijd voor heeft, niet weet hoe hierover gesproken moet worden, wat de vervolgstappen moeten zijn of dat het onwenselijk is dat de privésituatie van de werknemer bekend wordt bij directie dan wel bij andere medewerkers / collega's. Het feit dat bekend is geworden dat er schulden zijn is al vervelend genoeg, laat staan dat de hoogte daarvan ook nog eens bekend wordt.

RIES | BEWIND kan dit probleem voor u oplossen. RIES gaat het gesprek met uw werknemer aan en ontneemt u deze zorg. Dit gebeurt bij voorkeur op locatie bij de werkgever. Indien dit onmogelijk is kan het ook op locatie bij de werknemer thuis of via bijvoorbeeld een gesprek via ZOOM. 

RIES luistert goed naar uw werknemer, inventariseert de problemen en zal veelal direct aan kunnen geven hoe deze problemen aangepakt kunnen worden zodat uw werknemer binnen niet al te lange tijd weer volledig met zijn of haar hoofd bij haar werk kan zijn. 

Het is onderzocht dat medewerkers met schulden minder productief zijn op de werkvloer omdat ze veel met met hun hoofd bij hun geldzorgen zijn en zich niet goed kunnen concentreren op hun werk. Ook meldt personeel met schulden zich vaker ziek en proberen ze meer dan anderen over te werken om zodoende extra geld te verdienen. Hier ligt echter het gevaar van een burn-out dan om de hoek. Het is daarom ook zeker in het belang van u als werkgever dat deze problemen zo snel mogelijk opgelost worden voordat het uw bedrijf veel extra geld gaat kosten. Vroegsignalering en praten met uw medewerkers is hierbij key. Want ook het invullen en afwikkelen van een loonbeslag kost tijd en dus geld. Klik hier voor meer informatie over de kosten voor de werkgever.  

RIES inventariseert en maakt concrete afspraken met u en met de werknemer zodat uw werknemer zo snel mogelijk uit deze schuldenproblematiek kan komen. Misschien zijn er nog meer schulden waarvoor beslag gelegd kan worden. RIES kan vaak direct een inschatting maken of er nog iets gedaan kan worden waardoor er geen loonbeslag of ander sortie beslag gelegd hoeft te worden. RIES kan bemiddelen met de schuldeisers en betaalafspraken maken om zodoende de beslagen te voorkomen. Dit bespaart veel kosten waardoor uw medewerker sneller van zijn of haar schulden verlost zal zijn. 

Indien gewenst kan er een coaching traject gestart worden om uw medewerker handvatten te geven waarmee uw medewerker de financiën onder controle krijgt. Indien er sprake is van problematische schulden kan er ook direct bewind aangevraagd worden via RIES. Hierdoor zal de situatie voor uw werknemer alsmede voor u een stuk rustiger worden.

Bent u benieuwd wat RIES voor u en uw medewerkers kan betekenen? Neem direct contact op om de casus te bespreken. 

Preventie en Vroegsignalering

Ook wanneer er nog geen beslag gelegd is kan het zo zijn dan werknemers de eindjes aan elkaar moeten knopen en het ene gat vullen met het andere. RIES voert daarom ook preventieve gesprekken met medewerkers om grotere problemen te voorkomen. Weet u van of vermoed u financiële problemen bij uw medewerker(s) en zijn zij bereid hierover praten om dit op te lossen? Neem dan nu contact op met RIES | BEWIND.

Kosten Werkgever Prijs exclusief BTW
Voeren gesprek met werknemer m.b.t. schulden / loonbeslag € 88,61*
Analyseren en inventariseren probleem + plan van aanpak opstellen € 375,00* (eenmalig)
Uurtarief voor overige / extra werkzaamheden € 88,61* (per uur)
Coachingtraject (gemiddeld 6 gesprekken) € 88,61* per gesprek van een uur
* Kilometervergoeding € 0,21 per kilometer

In overleg kan er ook een totaalprijs afgesproken worden waarin afspraken gekaderd worden. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer er meer dan één werknemer bij u werkzaam is die financiële problemen heeft en wanneer de voorkeur bestaat om coaching trajecten op locatie plaats te laten vinden voor meerdere werknemers. Hetzij apart, hetzij tegelijk. Neem contact op met RIES zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Download hier de PDF 'Hulp bij schulden werknemers'

RIES BEWIND 1
PDF – 1,2 MB 657 downloads

RIES | BEWIND

Postbus 41

7920 AA  Zuidwolde

06-39771631 

info@riesbewind.nl