• GEEN WACHTLIJST
  • BINNEN 24 UUR EERSTE GESPREK
  • PROFESSIONEEL
  • PERSOONLIJK

Werkwijze Budgetcoaching

Als je financiële problemen hebt of deze juist wilt voorkomen, dan kan RIES | BEWIND met budgetcoaching uitkomst bieden. RIES coacht jou met het beheren van jouw inkomsten en uitgaven. In de praktijk komt dit neer op de situatie dat je zelf verantwoordelijk blijft voor je eigen betalingen en dat RIES jou begeleidt. Jij moet er dus voor zorgen dat jouw vaste lasten betaald worden vanaf jouw eigen rekening. RIES coacht jou hierin en geeft handvatten hoe je de situatie weer onder controle kunt krijgen. Ook zul je een stuk mental coaching krijgen, waardoor je de zaken weer positiever in zal gaan zien.

Je krijgt uitleg hoe je het beste je inkomsten en uitgaven op papier kunt zetten en een financiële planning maakt. Ook kijken we actief naar zaken waarop er bespaard kan worden en nemen we contact op met de schuldeisers. Alles vanuit het oogpunt dat je het zelf moet doen, maar wel met een strakke begeleiding.

Dit brengt rust in jouw financiële situatie en hiermee wordt voorkomen dat jouw financiële problemen groter zullen worden die uiteindelijk kunnen resulteren in een gedwongen huisuitzetting of bijvoorbeeld afsluiting van gas, licht en water.

Bij budgetcaching is er geen sprake van een uitspraak door de de rechtbank, zoals dat wel zo is met bewind. Met budgetcoaching wordt er gewerkt op basis van een gewone overeenkomst. Jij huurt RIES in voor een dienst, en RIES levert deze dienst. De overeenkomst beschrijft welke afspraken er zijn gemaakt tussen jou en RIES. Het gehele traject is wel een beetje te vergelijken met bewindvoering, maar je blijft zelf dus wel verantwoordelijk voor rekeningen en betalingen. Er wordt dus geen beheer- en leefgeldrekening geopend en er hoeft geen boedelbeschrijving, rekening en verantwoording te worden opgestuurd naar de rechtbank. Jij en RIES zijn samen verantwoordelijk voor het handelen en de controle in het proces van budgetcaching.

Het is dus in jouw eigen belang om samen met RIES de negatieve financiële situatie weer onder controle te krijgen waardoor je weer grip krijgt op je leven. Op die manier kun jij je weer focussen op jouw sterke punten en iets positiefs maken van het leven. Een belangrijk onderdeel van het proces is ons persoonlijke onderlinge overleg en mental coaching. Jij en RIES gaan veel praten en overleggen, want buiten het in orde brengen van de financiën, vindt RIES het ook minstens zo belangrijk dat je leert om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Dat betekent dus wel dat we allebei ons altijd moeten houden aan de gemaakte afspraken.

Dus kun je wel wat coaching gebruiken? Meld je dan nu aan en klik op de gele knop hierboven!

RIES | BEWIND

Postbus 41

7920 AA  Zuidwolde

06-39771631 

info@riesbewind.nl