Werkwijze RIES | BEWIND

RIES gelooft in een toekomstgerichte aanpak met betrekking tot de financiële problemen. Dit betekent dat er een traject opgebouwd wordt, waarin RIES streeft naar overzicht, stabiliteit en rust. Dit zijn dan ook de drie fases van de aanpak van RIES.

In de eerste fase gaan jij en RIES samen overzicht creëren. We inventariseren de inkomsten, uitgaven, schulden en verplichtingen. Hierna gaan we samen orde en structuur aanbrengen in inkomsten en uitgaven door een beheerrekening en leefgeldrekening te openen en te gebruiken.

Houd er rekening mee dat deze eerste periode niet altijd even prettig is. In deze fase ontstaat er altijd een bepaalde druk omdat het leefgeld wordt vastgesteld en wordt beperkt om zodoende de verplichtingen te kunnen voldoen. De bewindvoerder bepaalt wat je uit kunt geven. Wanneer we hier doorheen zijn zal je zien dat er langzaam maar zeker meer stabiliteit ontstaat. En dat resulteert in meer inzicht, beter handelen, een goed beheer en uiteindelijk de rust waarnaar je op zoek bent waardoor je ook een betere nachtrust zult hebben en weer meer energie zult krijgen.

Wanneer de bewindvoering van tijdelijke aard is, gaan we samen ook vooruit kijken. RIES zal jou coachen waardoor je zult leren om deze situaties in de toekomst te voorkomen. RIES coacht je hoe jij jouw inkomsten en uitgaven in verhouding houdt. In persoonlijke gesprekken is coaching een vast onderdeel. Leren van het verleden waarom bepaalde zaken zijn gelopen zoals ze zijn gelopen en vooruit kijken om deze problemen in de toekomst te voorkomen. RIES neemt hier de tijd voor in investeert hier in.

 

Een beschermingsbewindvoerder heeft diverse taken. Dit zijn wettelijke taken en deze liggen dan ook vastgelegd in de wet. Iedere bewindvoerder moet daar aan voldoen en RIES dus ook. 

Hieronder lees je wat RIES | BEWIND onder andere voor jou zal doen.

 

 • Wanneer je je eigen belangen met betrekking tot je geld en bezittingen niet meer kunt overzien en/of kunt beheren kom je in aanmerking voor beschermingsbewind.
 • RIES komt bij je langs of voert via internet dan wel per telefoon een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook overhandigt Ries je een intakeformulier (persoonlijk of via de mail). Indien je besluit om het traject van beschermingsbewind met RIES wilt aangaan, dan zal Ries een intakegesprek met je inplannen.
 • Tijdens het intakegesprek zal RIES jouw financiële situatie verder in kaart brengen en de eerste afspraken met je gaan maken en deze vastleggen in een plan van aanpak. Ook zullen wij het intakeformulier dat RIES tijdens het intakegesprek aan je heeft overhandigd met je doornemen.
 • RIES zal namens jou een verzoek indienen bij de rechtbank om het beschermingsbewind in te stellen.
 • De kantonrechter kan je oproepen om jou tijdens een zitting een aantal vragen te stellen. RIES zal daar ook bij aanwezig zijn.
 • Nadat de kantonrechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken, zal RIES een budgetplan opstellen. Het budgetplan is een overzicht van jouw inkomsten, uitgaven, reserveringen en de aflossingen. Hieruit blijkt wat jouw financiële mogelijkheden maar ook onmogelijkheden zullen zijn.
 • RIES opent een beheer- en leefgeldrekening voor je op jouw naam. Jouw inkomsten komen voortaan binnen op deze beheerrekening.
 • Vanaf deze beheerrekening worden alle vaste lasten door RIES betaald. Alleen de beschermingsbewindvoerder, RIES in dit geval, heeft toegang tot deze rekening. Verder reserveert RIES (indien mogelijk) geld voor onvoorziene omstandigheden. Het bedrag wat overblijft ontvang je aan leefgeld voor boodschappen op jouw leefgeldrekening. Alleen van de leefgeldrekening krijg je een pinpas. Het is niet  mogelijk om rood te staan op deze rekening.
 • Wij nemen contact op met de verschillende contractpartijen en eventuele schuldeisers met het verzoek om alle post voortaan rechtstreeks naar RIES toe te zenden. Je zal na verloop van tijd geen post meer ontvangen.
 • Namens jou zal RIES onder meer toeslagen en verzekeringen aanvragen en/of wijzigen, kwijtscheldingen indienen en de jaarlijkse belastingaangifte verrichten (vanaf het jaar dat je onder bewind bent gesteld).
 • Eventuele schulden zal RIES inventariseren. Ook zal RIES betalingsregelingen treffen met de schuldeiser. Indien nodig zal RIES je begeleiden naar de schuldhulpverlening.
 • Je krijgt minimaal één keer per maand een transactieoverzicht van RIES. Zo krijg je inzicht hoe RIES omgaat met jouw financiën en kun je RIES ook (laten) controleren.
 • Jaarlijks legt RIES rekening en verantwoording af aan jou en de kantonrechter. 

RIES | BEWIND

Postbus 41

7920 AA  Zuidwolde

06-39771631 

info@riesbewind.nl