• GEEN WACHTLIJST
  • BINNEN 24 UUR EERSTE GESPREK
  • PROFESSIONEEL
  • PERSOONLIJK

Tarieven RIES | BEWIND

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hoeveel je zelf moet bijdragen hangt af in welke gemeente je woont en van de hoogte van het inkomen. Wanneer je een bijstandsuitkering of inkomsten ontvangt op of onder bijstandsniveau, dan bestaat er de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van het bewind. Per saldo kost het de onder bewindgestelde dan geen geld. De gemeente zal dan de kosten betalen. 

RIES | BEWIND zal deze aanvraag voor bijzondere bijstand voor jou indienen bij de gemeente. Indien de inkomsten hoger zijn dan de bijstandsnorm, dan komen de kosten voor je eigen rekening. Natuurlijk krijg je daar de juridische en financiële zorgverlening van RIES | BEWIND voor terug en weet je zeker dat er een oplossing komt voor jouw financiële uitdagingen. 

De tarieven zijn door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld en deze zijn opgenomen in de 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren'. Geen enkele bewindvoerder kan of mag hiervan afwijken.

Hieronder tref je het overzicht aan van de wettelijke tarieven voor bewindvoering (inclusief BTW) die gelden voor het huidige jaar. 

Eenmalige Aanvangskosten Prijs inclusief BTW (eenmalig)
Intake éénpersoonshuishouden € 709,06
Intake meerpersoonshuishouden € 850,63
Maandelijkse kosten Prijs inclusief BTW (per maand)
Eenpersoonshuishouden (standaard) € 125,53
Eenpersoonshuishouden met problematische schulden € 162,44
Meerpersoonshuishouden (standaard) € 150,54
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch) € 172,72
Meerpersoonshuishouden problematische schulden € 194,81
Incidentele kosten Prijs inclusief BTW (eenmalig)
Verhuizing / Ontruiming woning € 442,86
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden € 266,20
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden € 319,44
Griffierecht voor aanvragen bewind € 85,00
Uurtarief voor overige/ extra werkzaamheden € 88,61 (per uur)

Kosten die je ook zonder het beschermingsbewind had moeten maken komen voor je eigen rekening. Denk hierbij aan de kosten voor het griffierecht, het openen van de bankrekening etc. 

Kosten Werkgever Prijs exclusief BTW
Voeren gesprek met werknemer m.b.t. schulden / loonbeslag € 85,00*
Analyseren en inventariseren probleem + plan van aanpak opstellen € 375,00 (eenmalig)
Uurtarief voor overige / extra werkzaamheden € 88,61 (per uur)
Coachingtraject (gemiddeld 6 gesprekken) € 85,00* per gesprek van een uur
* Kilometervergoeding € 0,21 per kilometer

Als voorbeeld wordt gegeven een medewerker die 40 uur werkt en een aantal schulden heeft waarvoor RIES ingeschakeld wordt. In dit voorbeeld zit de werkgever gevestigd in Zwolle. De kosten die betaald moeten worden zijn: 

  • € 85,00 voeren gesprek
  • € 375,00 inventariseren en opstellen plan van aanpak + bellen met schuldeisers
  • € 88,61 uur extra werk i.v.m. oplossen dreigende beslaglegging op inboedel
  • € 12,60 kilometervergoeding (60 km x € 0,21) 
  • Totaal € 556,21 excl. BTW 

Dit lijkt een fors bedrag en dat is het natuurlijk ook, echter staat dit in schril contrast met wat het de werkgever uiteindelijk echt kan gaan kosten wanneer de problemen zullen escaleren. Daarbij kan de werkgever altijd onderling afspraken maken met de werknemer zodat deze kosten in zijn geheel dan wel voor een deel verrekenend zullen worden met het loon van de werknemer op basis van een afbetalingsregeling. Ook hierin kan RIES | BEWIND adviseren, bemiddelen en begeleiden. 

RIES | BEWIND

Postbus 41

7920 AA  Zuidwolde

06-39771631 

info@riesbewind.nl