Beschermingsbewind bij dementie

Door de toenemende vergrijzing die wij in Nederland kennen komen er ieder uur 5 mensen met dementie bij. Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Hierdoor kan iemand de handelingen die hij of zij dagelijks en moeiteloos deed, minder goed of helemaal niet meer uitvoeren. Het gaat hier om handelingen zoals aankleden, het klaarmaken van eten, een correcte inname van medicijnen of het betalen van rekeningen. Met name bij dit laatste punt kan beschermingsbewind bij dementie een aangename verlichting geven.   

Grote groei

Sinds de jaren '50 is het aantal mensen met dementie ruim verzesvoudigd. Van 50.000 in 1950 naar 290.000 nu. Deze stijging zal alleen maar toenemen en de verwachting is dan ook dat we in 2040 te maken krijgen met 500.000 mensen die zullen lijden aan dementie. Dit heeft een ontzettende grote impact op allereerst de patiënt, maar ook op de mantelzorgers en zorgverleners. Maar niet alleen ouderen krijgen dementie. Naar schatting hebben 15.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar deze ziekte. 

  De impact van dementie

  Impact op de samenleving

  Het is gebleken uit onderzoek dat dementie de volksziekte is met de hoogste ziektelast voor de patiënt. Tevens heeft deze ziekte de hoogste zorgkosten. In 2017 kwamen de kosten voor de zorg voor dementie uit op 9,3 miljard euro. Dit is ruim 10% van alle zorgkosten in de Nederlandse gezondheidszorg. Mensen met dementie maken 3x zoveel gebruik van zorg dan mensen zonder dementie.  

  Impact op mantelzorgers

  Bijna 80% van de mensen die lijden aan dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door familie, vrienden en/of omgeving. Deze groep verzorgers noemen we mantelzorgers. In Nederland hebben we ruim 800.000 mantelzorgers van mensen die lijden aan dementie. Dit is een ongekend hoog aantal wat aankomende jaren alleen maar zal toenemen.     

  Mantelzorgers ervaren een zeer hoge belasting wanneer zij voor een naaste met dementie zorgen. Uiteraard komt dit door de geestelijke achteruitgang van de patiënt wat het zwaar maakt, maar ook andere zaken zoals het hebben van een vaste baan naast het mantelzorgen en alle randzaken die eigenlijk niets met het zorgen te maken hebben zoals bijvoorbeeld de financiële administratie.  Tevens is uit onderzoek naar voren gekomen dat vrouwelijke en oudere mantelzorgers of diegene die hun partner of kinderen verzorgen, ernstiger belast zijn dan andere mantelzorger.

  Waar kan een beschermingsbewindvoerder verlichting geven

  Wanneer je weet dat mantelzorgers gemiddeld 40 uur per week aan het zorgen zijn voor hun naasten met dementie, dan kan je al snel de conclusie trekken dat deze manier van zorg verlenen loodzwaar is. Zeker wanneer je je beseft dat 40% van deze mantelzorgers deze 40 uur mantelzorg ook nog eens met een baan moet combineren.

  Een beschermingsbewindvoerder laten benoemen kan een grote verlichting geven omdat die de financiële verplichtingen van de patiënt over neemt. Op die manier kan de mantelzorger verzorgen en hoeft deze zich ook niet nog eens bezig te houden met het betalen van rekeningen, het aanvragen van toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding en het doen van de belastingaangifte

  Onderzoek heeft aangetoond dat 3% van deze 800.000 mantelzorgers overbelast zijn. Dit komt neer op zo'n 24.000 mantelzorgers. Een ongelooflijk hoog aantal.

  Een overbelasting kan ervoor zorgen dat de mantelzorger niet meer op een goede manier de zorg kan verlenen en dat de patiënt met dementie uit zijn of haar vertrouwde omgeving weg moet en naar een verpleeg- of verzorgingshuis moet verhuizen. Dit kan een zeer grote impact hebben op het verdere verloop van de ziekte. 

  Niet voor niets luidt het spreekwoord: 'Oude bomen moet je niet verplanten'.

  Omdat mensen met dementie gemiddeld 6,5 jaar leven met dit ziektebeeld is dit een ontzettende lange en soms frustrerende periode voor de mantelzorgers. Zij zien hun naaste met Alzheimer steeds verder achteruit gaan en dat zal, hoe dan ook een grote impact hebben op deze mantelzorgers. Het is dan ook van groot belang dat er geen randzaken zijn die af kunnen leiden van de daadwerkelijke zorg en de boel kunnen gaan frustreren waardoor overbelasting op de loer ligt. Het is van groot belang dat wanneer een mantelzorger niet ook nog eens de financiën goed kan beheren, dit door een professional overgenomen wordt. Hiermee worden problemen zoals schulden en vergeten toeslagen voorkomen, maar ook misbruik door derden.  

  Niet alleen zal een bewindvoerder bij dementie de financiele zaken correct en zorgvuldig uitvoeren, vaak zal de bewindvoerder ook als een klankbord voor de mantelzorger kunnen fungeren.  

  Mantelzorg

  Mantelzorg kan ontzettend mooi en nobel zijn en is ook echt een ontzettende grote meerwaarde wanneer dit goed uitgevoerd kan worden voor de patiënt. Voor vele mantelzorgers die niet vrijwillig of actief gekozen hebben voor de situatie waarin zij zich bevinden, kan mantelzorg ontzettend zwaar zijn en het hele leven op zijn kop zetten. Kijk hiervoor maar eens naar dit filmpje

  RIES is van mening dat we als maatschappij ervoor moeten waken dat randzaken een negatieve impact kunnen hebben op mantelzorgers. Hulp is broodnodig en gelukkig zijn er professionals op iedere gebied die hier aan kunnen bijdragen. Wees dan ook niet bang om tijdig om hulp te vragen. Op die manier voorkom je grotere problemen en voorkom je dat je zelf opbrandt

  Veelgestelde vragen

  Waarom beschermingsbewind?

  Een beschermingsbewindvoerder beschermt het beheer van de financiën voor mensen met een beperking tegen zichzelf en tegen misbruik door anderen. 

  Iemand met de diagnose dementie zal vroeg of laat niet meer zelf voor zijn of haar financiën kunnen zorgen. Om te voorkomen dat mensen met dementie onnodig betalingsachterstanden oplopen of schulden maken dan wel door anderen worden opgelicht, kan het raadzaam zijn om een bewindvoerder te laten benoemen. Dit neemt ook een relatief grote druk weg bij mantelzorgers.

  Wat doet een bewindvoerder?

  Een bewindvoerder beheert een beheerrekening. Op deze rekening worden alle inkomsten en uitgaven van de klant verwerkt. De bewindvoerder zorgt ervoor dat die met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast stort de bewindvoerder maandelijks of wekelijks een vast bedrag op de leefgeldrekening van de klant. Van dit bedrag kan de klant in zijn dagelijkse levensonderhoud voorzien en kan de mantelzorger hiermee de boodschappen doen. De vaste lasten (huur, energiekosten, abonnementen etc) worden allemaal betaald vanuit de beheerrekening. De bewindvoerder controleert dat. Ook kijkt een bewindvoerder of alle tegemoetkomingen die beschikbaar zijn (bijv toeslagen) allemaal aangevraagd zijn. Wanneer er nog toeslagen aangevraagd kunnen worden zal de bewindvoerder dit ook doen. Daarnaast regelt de bewindvoerder ook ieder jaar de belastingaangifte en legt hij ieder jaar verantwoording af aan de klant en de rechtbank

  Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd?

  Beschermingsbewind wordt bij de rechtbank aangevraagd door middel van een aantal standaard formulieren. Wanneer je een fijne en passende bewindvoerder hebt gevonden zal hij of zij dit samen met de klant, dan wel een familielid, mantelzorger of mentor invullen en opsturen naar de rechtbank. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter wordt toegekend. De rechter controleert het verzoek tot beschermingsbewind en de formulieren die ingevuld horen te zijn. Als de aanvraag compleet is, nodigt de rechtbank de aanvrager/verzoeker uit voor een zitting. Op de zitting zal de rechter nog even kort uitleggen wat beschermingsbewind precies inhoudt en betekent voor de klant en kan de rechter nog wat aanvullende vragen stellen wanneer dat nodig blijkt. Hierna zal de rechter direct aangeven of het bewind wordt uitgesproken of niet. 

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.