Bewindvoering door familie

Soms kan bewindvoering door familie een hele goede keuze zijn. Zeker wanneer er geen sprake is van hoge schulden of achterstanden en de financiën goed overzichtelijk doorlopen door middel van automatische incasso's. Ook wanneer een familielid goed is met toeslagen aanvragen en belastingaangifte doen en daar ook de tijd voor heeft, is bewindvoering door familie een mooie optie. Maar het kan de familieband ook beschadigen. 

Wanneer een familielid bewind voert over de ander ontstaat er een andere verhoudingen binnen de familie. Het machtsverschil kan voor grote problemen gaan zorgen wanneer de onderbewindgestelde bijvoorbeeld meer leefgeld wil ontvangen, maar de familiebewindvoerder dit niet wil geven omdat het geld er niet is. Hou je als familiebewindvoerder dan voet bij stuk en riskeer je ruzie, of wil je liever de lieve vrede bewaren en geef je meer leefgeld waardoor er andere problemen kunnen ontstaan? Naar mate de reden van bewind verandert, moet je goed bedenken of je als familielid wel dit risico wilt nemen. Immers, veel ruzies binnen families gaan over geld. En hoe frustrerend kan het zijn dat je als familiebewindvoerder veel tijd investeert om alles op de rit te krijgen, en je vervolgens alleen maar verwijten naar je hoofd krijgt en er ruzie ontstaat omdat de onder bewindgestelde vindt dat je het niet goed doet. Daar heb je toch niet om gevraagd? 

Maar andersom is er ook een risico. Een familielid als bewindvoerder die in plaats van met zijn eigen pinpas nu boodschappen gaat doen met de pinpas van het onderbewind gesteld familielid. Financieel misbruik bij ouderen is bijvoorbeeld een groot probleem en kan ontzettend grote consequenties hebben voor de ouderen, kinderen en families in haar geheel. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat er goed nagedacht wordt of familiebewind eigenlijk wel een goede optie is. Want waarom onenigheid riskeren als een professionele bewindvoerder ook een optie is?

Bij RIES | BEWIND meldde zich afgelopen maand een vrouw die onder bewind gesteld is. Haar schoonmoeder beheerde het geld van haar en haar vriend omdat er grote schulden waren. Ze staan samen al drie jaar onder bewind en hadden een schuld destijds van € 15.000,00 toen het bewind ingesteld werd. Nu drie jaar later is de schuld € 28.000,00 en de schoonmoeder wil geen inzage geven in de financiën. 

Hierdoor is er grote spanning ontstaan tussen de man, de vrouw en zijn moeder. Ze willen graag verhuizen omdat de vrouw zwanger is en ze een iets ruimer huis willen gaan wonen, maar omdat ze onder bewind staan mag ze niet zomaar de huur opzeggen en een andere woning gaan zoeken. De schoonmoeder houdt dit tegen maar wil niet zeggen waarom. De vrouw heeft aan ons aangegeven dat de schulden eigenlijk afgelost hadden moeten zijn omdat er al twee jaar voldoende geld binnen komt door de nieuwe banen van haar vriend en haarzelf. Daarbij komt dat de schoonmoeder niet wil meewerken aan beëindiging van het bewind. De schoonmoeder houdt volledige controle over dit gezin en heeft, zoals het er nu uit ziet gelden zelf gebruikt die eigenlijk ter aflossing van de schulden waren.  Dat bewindvoering op deze manier niet uitgevoerd moet worden is natuurlijk duidelijk. Er wordt inmiddels overlegd met de schoonmoeder. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan zal er een procedure opgestart moeten worden bij de rechtbank om de schoonmoeder te ontslaan van het voeren van bewind om zo een andere bewindvoerder toegewezen te krijgen. Dit gaat niet zomaar en er zullen bewijzen aangeleverd moeten worden waaruit blijkt dat de schoonmoeder heeft verzaakt in haar taak als familiebewindvoerder. Gelukkig heeft de vrouw die ons benaderde deze bewijzen goed bewaard. De band tussen de moeder, haar zoon en haar schoondochter lijkt compleet verstoord te zijn.

Als familie moet je dus goed bedenken of je dit überhaupt wel op de hals wilt halen. Zowel als eventueel familiebewindvoerder als wanneer je zelf onder bewind gesteld wilt worden. Wat ons betreft wegen de voordelen niet op tegen de nadelen, waardoor er in bijna alle gevallen beter gekozen kan worden voor een professionele bewindvoerder. Uiteraard kan familie daarna wel helpen met het coachen en door een luisterend oor te zijn wanneer dat gewenst is. 

Mocht je twijfelen, neem dan contact op. In een aantal gevallen kan familiebewind namelijk wel een heel goed idee zijn. 

Zit jij op dit moment in een situatie van familiebewind en gaat het helemaal niet goed? Neem dan contact met ons op. Afhankelijk van het probleem met de familiebewindvoerder kan  RIES | BEWIND samen met jou in overleg met dit familielid. Misschien zijn de problemen of misverstanden daarna opgelost of moet er gezocht worden naar een nieuwe bewindvoerder omdat het de familiebewindvoerder teveel stress oplevert of misbruik maakt. Twijfel daarom niet en neem nu contact op met RIES | BEWIND! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.