Personeel met schulden

Vroegsignalering schulden is belangrijk

Het komt vaker voor dan je waarschijnlijk denkt. 62% van de werkgevers heeft namelijk personeel met schulden. Met deze wetenschap is vroegsignalering van schulden erg belangrijk. Financiële problemen op de werkvloer kosten een werkgever gemiddeld genomen al zo gauw € 13.000,00 per jaar wanneer de werknemer met geldproblemen voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit zijn cijfers die het Nibud heeft berekend. 

Schade werkgever 

Uit het rapport 'Personeel met schulden' van het Nibud blijkt echter dat werkgevers pas laat op de hoogte gesteld worden over de financiële problemen van hun medewerkers.

Hierbij ziet 57% van de werkgevers een kostenrisico bij personeel met schulden. De kosten en risico's zitten met name in: 

 • Verwerken en maandelijks afhandelen loonbeslag
 • Ziekteverzuim
 • Productiviteitsverlies
 • Diefstal
 • Fraude 
 • Vatbaar voor chantage en/of omkoping
 • Vatbaar voor drank- en drugsmisbruik

Als oud gerechtsdeurwaarder heb ik gemerkt dat tussen de periode van het ontvangen van het informatieverzoek en het ontvangen van het loonbeslag zeer kostbare tijd verloren gaat om de financiële problemen met de medewerker te bespreken. 

Informatieverzoek gerechtsdeurwaarder

Wanneer een personeelslid schulden heeft en het zo ver gekomen is dat de gerechtsdeurwaarder loonbeslag wil leggen, dan zal de gerechtsdeurwaarder eerst een informatieverzoek opsturen naar de werkgever. Hierin vraagt de gerechtsdeurwaarder onder andere of de medewerker er nog werkt, wat het bruto en netto inkomen is, of er al andere beslagleggers zijn, of er sprake is van een vast contract etc. Als werkgever heb je hier vier weken de tijd voor om dit formulier terug te sturen. 

Als oud gerechtsdeurwaarder heb ik gemerkt dat tussen de periode van het ontvangen van het informatieverzoek en het ontvangen van het loonbeslag zeer kostbare tijd verloren gaat om de financiële problemen met de medewerker te bespreken. Het tijdig bespreekbaar maken van financiële problemen kan er namelijk voor zorgen dat de problemen ook weer snel opgelost kunnen worden. De realiteit is dat veel werkgevers het loonbeslag afwachten en ook daarna niet het gesprek aangaan met de werknemer, waardoor de werknemer met nog minder inkomsten geconfronteerd wordt en de problemen voor werknemer en werkgever op die manier alleen maar groter worden. 

Vroegsignalering problemen

Als werkgever kun je scherp zijn op signalen die kunnen duiden op financiële problemen bij de werknemer. Door deze signalen vroeg te herkennen en te onderkennen kun je in een vroeg stadium ingrijpen zodat de schade voor de werkgever als voor werknemer tot een minimum beperkt kan blijven. Een aantal van deze signalen zijn: 

 • medewerker leent geld van collega's
 • medewerker verzoekt om een lening of voorschot op loon
 • medewerker meldt zich vaker ziek
 • medewerker belt onder werktijd met schuldeisers of incassobureau's en deurwaarders
 • medewerker verzoekt om hulp bij het oplossen van problemen
 • fraude of diefstal
 • medewerker is stressgevoelig of heeft problemen om zich te concentreren
 • medewerker verzoekt om extra werkuren of overwerk

Gezien de 80% bereidheid van de werkgevers die aangeven de werknemer te willen ondersteunen bij geldproblemen lijkt het er op dat er weliswaar wel bereidheid is, maar het niet bekend is hoe dat moet gebeuren. RIES | BEWIND neemt bedrijven deze zorg uit handen.

Het gesprek aangaan

Heb je signalen of heeft je medewerker aangegeven dat er financiële problemen zijn ontstaan, twijfel dan geen moment en ga het gesprek met de medewerker aan. Adequaat reageren kan het verschil betekenen en zo maandenlange ellende voorkomen. 

Wanneer je inhoudelijk niet goed weet hoe je het gesprek aan moet gaan of wat de strekking van het gesprek moet zijn of hoe het opgelost moet worden staat RIES direct voor je ter beschikking. Het enige wat je hoeft te doen is te overleggen met de medewerker of hij of zij door RIES geholpen wil worden, om zo de ontstane problemen op te lossen. Hierna kunnen we direct een afspraak inplannen en zal RIES de medewerker gaan begeleiden. Voor veel mensen blijkt de drempel om hulp te zoeken te hoog en wachten daardoor te lang waardoor de problemen alleen maar groter worden.   

Uit het onderzoek 'Personeel met schulden' blijkt dat:

 • Een derde van de werkgevers vindt financiële problemen van werknemers een reden een contract niet te verlengen.
 • Bijna 1 op de 5 ziet het als een reden voor ontslag.
 • Meer dan de helft van de werkgevers denkt dat werknemers hiervoor bang zijn.
 • Driekwart van de werkgevers vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid is.
 • 80 procent van de werkgevers wil werknemers met geldproblemen graag ondersteunen.

Bereidheid werkgever en werknemer

Gezien de 80% bereidheid van de werkgevers die aangeven de werknemer te willen ondersteunen bij geldproblemen lijkt het er op dat er weliswaar wel bereidheid is, maar het niet bekend is hoe dat moet gebeuren. RIES | BEWIND neemt bedrijven deze zorg uit handen. Met een op maat gemaakt plan worden de geïnventariseerde schulden afgelost en wordt onnodige beslagleggingen voorkomen zodat de kosten voor de werkgever als medewerker beperkt blijven.

Maar ook wanneer er nog geen beslag is gelegd of er nog geen informatieverzoek ontvangen is, kan het zijn dat de werkgever in het kader van vroegsignalering diverse signalen oppikt over financiële problemen bij zijn personeel. Juist dan is het zeer effectief om het gesprek aan te knopen met RIES | BEWIND en de medewerker. Niet iedereen is even handig met financiën. Het leven is nou eenmaal ook zo dat het soms beter gaat en soms wat minder, daar zijn wij mensen voor. Het is juist op die momenten waarop een klein beetje steun het zetje in de rug weer gegeven kan worden, waardoor groteren problemen uitblijven. 

Blije medewerkers betekenen een blije werkgever! 

Contact

Benieuwd wat RIES | BEWIND voor jou kan betekenen? Neem dan nu contact op! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.