• GEEN WACHTLIJST
 • BINNEN 24 UUR EERSTE GESPREK
 • PROFESSIONEEL
 • PERSOONLIJK

Welke soorten beschermings maatregelen zijn er

Er zijn drie soorten beschermingsmaatregelen opgenomen in de wet die gelden voor meerderjarigen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Hierbij kun je denken aan mensen die verslaafd zijn, dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met schulden of psychiatrische patiënten. Het doel van deze beschermingsmaatregelen zijn om de betrokken personen te beschermen tegen zichzelf en anderen die misbruik kunnen maken van de situatie. 

De drie soorten beschermingsmaatregelen zijn: 

 • Curatele

 • Beschermingsbewind

 • Mentorschap

Waarom alleen meerderjarigen

De beschermingsmaatregelen gelden alleen voor meerderjarigen personen omdat de ouders zorgen voor de belangen van hun kind tot het 18 jaar is. Dit kan trouwens ook een voogd zijn die voor de belangen van de minderjarige zorgt. Wel kunnen beschermingsmaatregelen al aangevraagd worden voor het kind wanneer deze nog niet 18 jaar is. De maatregelen gaan dan in op het moment dat de persoon meerderjarig wordt. 

Verschillen

Er zijn wat verschillen tussen curatele, beschermingsbewind en mentorschap. 

Curatele

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel die er is. De persoon die onder curatele gesteld wordt zal handelingsonbekwaam worden en zal, indien er minderjarige kinderen zijn, het gezag verliezen over deze minderjarige kinderen. Dus dat heeft wel een enorme impact.

Curatele is echt bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen. Veelal kan dit een gevolg zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand of door drank- of drugsmisbruik. Curatele wordt per verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend, waarna de kantonrechter een curator kan benoemen. Taken en verplichtingen zijn in de wet vastgelegd. 

Beschermingsbewind

Zoals je al uit woord kunt opmaken beschermt het bewind juist die personen die door een lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of langdurig niet goed hun geld en bezittingen kunnen beheren. Ook kan beschermingsbewind ingesteld worden wanneer er sprake is van verkwisting of problematische schulden. 

Bewind wordt ook via een verzoekschrift aangevraagd bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. Net als de curator heeft een bewindvoerder taken en verplichtingen die in de wet zijn vastgelegd. Deze benoem ik verderop in dit stuk.

Mentorschap

Voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding is het mentorschap bedoeld. Keuzes die bijvoorbeeld gemaakt moeten worden over wel of niet zelfstandig wonen. Een mentor kan deze beslissingen nemen indien de kantonrechter deze heeft aangewezen. Net als bij curatele en beschermingsbewind, wordt een verzoek ingediend bij de kantonrechter. Taken en verplichtingen zijn te vinden in de wet. 

Soorten bewind

Binnen het bewind heb je twee soorten. De eerste is bewind op basis van beschermingsbewind en de andere vorm is bewind op de basis van de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen). Beide soorten bewind moeten uiteraard uitgevoerd worden door een bewindvoerder. Het is belangrijk om te weten wat het onderscheid is tussen beschermingsbewind en bewind op grond van de WSNP. Ik schrijf daar binnenkort een andere stuk over! 

Taken bewindvoerder

Een bewindvoerder voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen. Dit zijn: geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen. Dit houdt in dat de bewindvoerder: 

 • Controleert of de onder bewind gestelde persoon zijn inkomsten ontvangt
 • Gewone dagelijkse uitgaven betaalt
 • Zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
 • Belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
 • De administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
 • Zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen

Verplichtingen bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft ook verplichtingen die vastgelegd zijn in de wet. Deze zijn:

 • Beschrijving opmaken van de goederen en een afschrift daarvan indienen bij de griffie
 • Zo spoedig mogelijk de benoeming tot bewindvoerder inschrijven openbare registers
 • Jaarlijks verantwoording opsturen naar kantonrechter
 • Iedere vijf jaar een brief naar de kantonrechter sturen of bewind nog passend is en onderbouwen
 • Rekening openen bij een bank waarvan de bewindvoerder alles van betaalt en op laat storten
 • Op verzoek kantonrechter gewenste inlichtingen te verstrekken
 • Op verzoek kantonrechter inzage geven in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

 

Rating: 5 sterren
2 stemmen

Vond je dit stuk interessant? Laat het dan weten aan de hand van de gele sterretjes hier aan de linker kant. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust. Ook wanneer je een idee hebt over een volgend blog, dan zou ik dat graag van je willen weten. Dan zal ik daar de volgende keer over gaan schrijven. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.