• GEEN WACHTLIJST
  • BINNEN 24 UUR EERSTE GESPREK
  • PROFESSIONEEL
  • PERSOONLIJK

Deurwaarderskosten uitgelegd

Hoe kan een onbetaalde factuur van € 56,40 uiteindelijk een bedrag ter hoogte van € 533,91 worden. In dit blog 'Deurwaarderskosten uitgelegd' probeer ik dit uit te leggen aan de hand van onderstaande tweet. 

Het gaat hier dus over een factuur ter hoogte ter hoogte van € 56,40 die betaald had moeten worden, maar die onbetaald is gelaten. Immers, wanneer de factuur betaald zou zijn dan had het nooit tot een procedure hoeven komen. In dit geval is er niet betaald en is er ook na een herinnering en WIK-brief (wet incassokosten) waarin de schuldenaar nog 14 dagen de tijd krijgt om kosteloos het openstaande bedrag te betalen, niet betaald. 

De schuldeiser, InfoMedics in dit geval, heeft aan Yards Deurwaardersdiensten de opdracht gegeven om deze factuur te innen. Meestal stuurt de deurwaarder nog een brief naar de schuldenaar en proberen ze die ook nog telefonisch te bereiken, om zodoende de vordering betaald te krijgen of een betalingsregeling af te spreken. Dit is in dit geval niet gelukt of de afgesproken regeling is niet nagekomen. 

Omdat de betaling niet gedaan is heeft de deurwaarder uiteindelijk een oproeping (dagvaarding) voor de Rechtbank aan de schuldenaar afgegeven. Wanneer de schuldenaar thuis is legt de deurwaarder uit wat er afgegeven wordt en wat de actie is die ondernomen moet worden. Wanneer de schuldenaar niet thuis is laat de deurwaarder deze oproeping achter in de brievenbus. Het achterlaten van de dagvaarding heet 'betekenen'. Wanneer de schuldenaar de stukken niet begrijpt is het handig wanneer er contact opgenomen wordt met de deurwaarder. Het 

betekenen van de dagvaarding neemt in 2021    € 85,81 aan kosten met zich mee. In dit geval is er ook niet betaald naar aanleiding van de oproeping voor de Rechtbank waardoor de zitting bij de rechtbank door is gegaan. Wanneer je als eisende partij een rechtszaak wilt voeren, dan moet je griffierecht betalen. Win je de zaak dan moet meestal de verliezer deze kosten betalen. Ook worden er kosten van de zitting berekend. Deze kosten bij elkaar heten de proceskosten. Omdat de schuldenaar niet naar de zitting is geweest of de zaak heeft verloren is hij veroordeeld om te betalen. 

De schuldenaar is dus veroordeeld om de hoofdsom en de proceskosten te betalen. Omdat ook nu niet betaald is, heeft de deurwaarder het vonnis moeten lezen en moeten verwerken. Daar mag de deurwaarder 'nakosten' voor berekenen. Verder heeft de deurwaarder het vonnis aan de schuldenaar moeten afgeven. En ook hier zitten kosten aan verbonden. Yards deurwaardersdiensten heeft echter deze kosten niet duidelijk opgevoerd en zeer waarschijnlijk opgenomen in executiekosten. Echter, dat lijkt mij niet correct en in het kader van transparantie ook niet wenselijk. Omdat volledige betaling ook nu weer uit is gebleven heeft Yards beslag gelegd. Waar zij precies beslag op gelegd is wordt mij niet duidelijk. Ook wordt mij niet duidelijk of zij het beslag overbetekend hebben. Dit houdt in dat zij met de mededeling naar de schuldenaar toe gaan dat er beslag is gelegd. Dit is wettelijk verplicht en ook hier zitten kosten aan verbonden. 

Betaling gedaan

We zien ook dat er een betaling is gedaan van de hoofdsom. Ik heb eerder al benoemd dat wanneer de hoofdsom tijdig betaald zou zijn, dat er dan geen procedure plaats had hoeven vinden. Blijkbaar is er ergens na het afgeven van de dagvaarding een betaling verricht. 

In mijn carrière als gerechtsdeurwaarder ben ik dit vaak tegengekomen. Mensen die de hoofdsom betalen maar de kosten niet. Het is een denkfout als je ervan uit gaat dat er met deze betaling voldaan is aan de factuur. Zoals ik heb aangegeven zijn er aan iedere actie van de deurwaarder kosten verbonden. Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd en daarom zal de rechter deze kosten ook altijd toewijzen, mits er voldaan is aan de WIK-termijn van 14 dagen. 

In dit geval zou ik als ik schuldenaar zou zijn, van Yards graag willen weten of de WIK-brief verzonden is, of het vonnis betekend is en waarom deze kosten dan niet netjes gespecificeerd staan, welk soort beslag er is gelegd en of het beslag overbetekend is.

Het wordt uit deze opgave van Yards namelijk niet heel duidelijk. Het zou fijn zijn wanneer iedere deurwaarder netjes alle kosten specificeert en de data van betalingen vermeldt. Op die manier kan  iedereen in een oogopslag zien wat er gebeurd is en waar het niet goed is gegaan in het dossier. Dat scheelt een hoop tijd en uitleg geven voor alle partijen.

Heb je hier vragen over deze blog of heb je andere vragen over schulden of bewind, neem dan contact met me op! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.