RIES BEWIND in Zuidwolde

Steeds meer Drenten uit Zuidwolde en omstreken komen onder bewind te staan. Dit komt door zeer uiteenlopende oorzaken. Zo is er natuurlijk sprake van vergrijzing waardoor mensen langer alleen wonen maar de digitale slag niet meer kunt maken. Wanneer je ouder wordt kan het dus door digitalisering lastig zijn om alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden, waardoor men in de problemen kan komen. Maar ook door ziekte, verkwisting of een overlijden kan het zo zijn dat bewind in Zuidwolde noodzakelijk wordt. 

In Zuidwolde is RIES | BEWIND niet alleen jouw bewindvoerder, maar ook jouw budgetcoach. Want soms is het niet nodig om direct onder bewind gesteld te worden. Dan kunnen de problemen binnen een paar maanden opgelost worden door het plan van aanpak van RIES | BEWIND te volgen. Doordat RIES | Bewind in Zuidwolde gevestigd zit, betekent dit niet dat er niet elders ook geholpen kan worden. RIES kan iedereen helpen door heel Nederland. Of het bewind in Zuidwolde aangevraagd moet worden of ergens anders, RIES | BEWIND kijkt eerst naar de mens en de situatie en inventariseert dan pas wat de beste oplossing is. Bewind, budgetcoaching of minnelijke schuldsanering. 

Budgetcoahing Zuidwolde

Ook biedt RIES BEWIND budgetcoaching in Zuidwolde aan. Bij budgetcoaching hoeft er geen verzoekschrift ingediend te worden bij de rechtbank, maar maken we samen een overeenkomst. Budgetcoaching kan een goede oplossing zijn bij problematische schulden, maar ook wanneer er geen schulden zijn, maar je juist bang bent dat je al je geld zal verkwisten door bijvoorbeeld een verslaving. Er zit dus wel een verschil tussen bewind en budgetcoaching. Het grootste verschil is dat je met bewind beschermd wordt en dat schuldeisers contact met RIES | BEWIND in Zuidwolde moeten opnemen. Bij budgetcoaching is dit niet het geval. Dan kun je nog steeds deurwaarders aan de deur krijgen. Veelal wanneer er besloten is om het bewind aan te vragen gaat daar een periode van ongeveer vier maanden overheen tot de rechter de uitspraak heeft gedaan. In die tussentijd is het raadzaam om met budgetcoaching te beginnen, zodat RIES BEWIND uit Zuidwolde alvast kan beginnen met het inventariseren en benaderen van eventuele schuldeisers en andere partijen. (Inmiddels zijn de wachttijden voor het bewind fors teruggelopen en kan een aanvraag al binnen een maand behandeld zijn).

Coaching op maat

Wanneer je onder bewind gesteld wordt bij RIES | BEWIND dan kun je, indien je dat zelf ook wilt een coaching op maat krijgen. Afhankelijk van de situatie zal RIES online of bij jou thuis de coaching uitvoeren en je op die manier handvatten geven om uiteindelijk zo zelfstandig je financiën weer onder controle te kunnen krijgen en te houden. Vaak spreken we een doel af met elkaar zodat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. De Coaching kan in de gemeente De Wolden, provincie Drenthe en omliggende provincies prima bij de mensen thuis, wanneer daar behoefte aan is. 

Bewind Drenthe en Overijssel

Doordat RIES | BEWIND gevestigd is in Drenthe op de grens van Overijssel zijn dit twee provincies waarin RIES | BEWIND vaak huisbezoeken kan afleggen indien dat noodzakelijk is. RIES | BEWIND weet wat het sociale belang is achter het bewind. Zoals gezegd is RIES bewindvoerder in Drenthe maar kan RIES dat ook voor iemand uit Rotterdam of Den Helder zijn. Dus zoek je een bewindvoerder in Rotterdam, bewindvoerder in Drenthe, bewindvoerder in Overijssel, een bewindvoerder in de Noordoostpolder of gewoon een bewindvoerder in Nederland? Bel of mail RIES | BEWIND en zorg voor financiële rust.